středa, 18 srpen 2021 20:20

Informace k provozu mateřské školy od září 2021 Doporučený

Doporučení ministerstva zdravotnictví účinné od  31. 8. 2021

  • do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby
  • je omezen pohyb cizích osob v prostorách školy
  • jsou omezeny akce pro děti (divadla, besedy,….)
  • je omezen pohyb rodičů v prostorách školy na dobu nezbytně nutnou
  • je dodržována zvýšená hygiena

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

Děti v MŠ se netestují.

 

ROUŠKY

Od 1. července se venku nemusí nosit rouška ani respirátor.

Respirátor = respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ.

Respirátor v MŠ nadále MUSÍ NOSIT rodiče a nepedagogičtí pracovníci

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.

 

NÁVRAT Z CIZINY

Informace z MŠMT

MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Osoby, musí informovat vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Podmínky cestování do a z ciziny najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

POZOR:

V současné chvíli platí výjimka z testování pro osoby do dovršení 6 let věku (což je většina dětí v MŠ), ať už se vrací ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19.

Přečtěno: 142 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt