pondělí, 23 srpen 2021 18:40

Informace k návratu dětí z ciziny platné od 23. 8. 2021 Doporučený

Nově od 23. srpna 2021 MŠ neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, a které se vrátily ze země s VYSOKÝM rizikem nákazy.

Do 22. srpna platilo pouze pro děti, které se vrátily ze země s velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy.

JAKÁ BY MĚLA BÝT PRAXE:

Rodič informuje MŠ o návratu z ciziny.

MŠ (či obdobná instituce) neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země:

  • vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR,
  • extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR.
Přečtěno: 124 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt