Postup pro omluvení

01  Vyplňte prosím formulář

02  Uveďte datum od - do

03  Po odeslání je dítě omluveno

Elektronická omluvenka

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt