TŘÍDA SOVIČKY

Vyberte si z informací o jaké máte zájem

Podívejte se na důležité novinky z naší třídy

Podívejte se co náší třídu čeká za úžasné dobrodružství

Prohlédněte si naše úžasné fotky z akcí nebo z obyčejného dne

KONTAKTY - SOVIČKY

e mail: novackova@zsamsbrezova.cz

p.učitelka Lenka Nováčková

p.učitelka Bc. Miloslava Říhová

asistent pedagoga Bc. Petra Křížková

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt