MŠ A DĚTI
Školní vzdělávací program MŠ má název „Pohádkový rok“. Nenásilnou a hravou formou vede děti prostřednictvím klasických i moderních pohádek, příběhů, veršů, písní a vyprávění k poznávání, prožívání a vnímání svého okolí, k chápání, že svět je rozmanitý a při tom celistvý. Vytváří v dětech úctu k přírodě a k životu ve všech jeho formách.
MŠ A RODINA
• rodinná výchova je základem, na kterém budeme stavět
    • nabízíme rodičům individuální konzultace po předchozí domluvě v rámci konzultačních hodin
    • rodiče jsou nejdůležitější partneři a na vztazích s nimi nám velmi záleží
    • mezi rodinou a MŠ máme nastavenou vstřícnou a kvalitní komunikaci
V ČEM JSME ÚSPĚŠNÍ
    • dostatek různých kulturních akcí, projektů a aktivit pro děti
    • pěkné prostředí a neustále se zkvalitňující vybavení MŠ
    • rozvoj osobního potenciálu dětí
    • komunikace s rodiči
    • podporujeme čtenářskou pregramotnost  
    • podporujeme matematickou pregramotnost  
    • podporujeme polytechnickou  pregramotnost  
    • účast v projektu Škola pro všechny-inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech dětí
    • účast v projektu APIV B- prohloubení kompetencí pedagogů zaměřený na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání
    • účast v projektu Klokanovy školky-  vzájemné učení mateřských škol
    • účast v projektu Školka v pohybu-rozvoj pohybových aktivit dětí
    • účast v projektu Celé Česko čte dětem
    • účast v projektu Cepík-zdravý životní styl
    • pedagogové školy se neustále vzdělávají
    • digitální gramotnost
    • účast v projektu Jsem laskavec
AKTIVITY PRO DĚTI
Maminko a táto pojď se mnou do třídy
Divadla ve škoalce
Kouzelník ve školce
Společná tvořivá odpoledne s rodiči v mateřské škole
Návštěvy Hopsária v OC Pivovar
Návštěvy s tvořením v Zubrnicích
Návštěvy muzea v Děčíně
Návštěvy divadla v Děčíně
Návštěvy knihovny v Děčíně
Návštěva Mýdlárny v Růžové
Naučné programy v ZOO
Dny v přírodě
Rozloučení s předškoláky-zahradní slavnosti
Výlety
Akce společné pro rodiče i děti
Besídky
Pohybové aktivity-např.jóga,cvičení na overbalech,cvičení se Sokolem
Oslava MDD-zahradní slavnost
Ahoj školko-zahradní slavnost
Stimulační program pro děti Maxík
Projektové dny ve školce
a jiné ……..

Naše vize

Naší vizí je být moderní mateřskou školou respektující tradiční hodnoty předškolního vzdělávání. Mateřskou školou, která ve spolupráci s rodinou podporuje potenciál a talent každého dítěte.

Filozofie školy

„Vycházíme ze života a učíme se pro život.“ Hlavním cílem jsou spokojené, tvořivé a samostatné děti.

DĚTIČEK
TŘÍD
UČITELEK
ŠKOLKY
Náš příběh

Jak šel čas

1974

Mateřská škola Rakovnická

Naše mateřská škola byla otevřena 8. března 1974. Je umístěna v účelové budově na sídlišti.

2014

Mateřská škola Březová

Mateřská škola byla otevřena 1. září 2014. Je umístěna v účelové budově na sídlišti.

2020

Moderní školky v Děčíně

Vzájemným respektem, důvěrou a pocitu sounáležitosti vytváříme vazbu mezi rodinou a školou

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

IČO: 72744529

Ředitelka:

Mgr. Alena Čuříková Telefon: 775 866 262

E-mail: curikova@zsamsbrezova.cz