úterý, 30 květen 2023 19:08

Informace o přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu 2023 Doporučený

Na základě ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, předkládám oznámení přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 v době od 24. 7. 2023 do 25. 8. 2023 včetně a přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Březová 33 v době od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023 včetně.

 

Pro všechny děti Mateřské školy Březová, které budou pokračovat v docházce v době od 1. 7. 2023

do 21. 7. 2023 včetně a od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023 včetně, bude zajištěno náhradní umístění

a stravování v rámci naší příspěvkové organizace v Mateřské škole Rakovnická 306, Děčín III.

 

V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci srpnu podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se úplata v souladu s § 6 odst. 5 citované vyhlášky poměrově sníží:

Výše úplaty za červenec 2023 činí 214 Kč.

Výše úplaty za srpen 2023 činí 52 Kč. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná spolu s úplatou za školní stravování do 25. dne příslušného kalendářního měsíce na měsíc následující.

 

MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, zajistí po dohodě možnost náhradního umístění dětí v případě zájmu zákonných zástupců v době od 1.8.2023 do 25.8.2023. Informace dostanete

u zástupkyně ředitele pro MŠ L. Milatové tel:775 861 994. Náhradní umístění dítěte je potřeba nahlásit závazně do 31.5.2023 v kanceláři MŠ Rakovnická 306.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání se poskytuje bezúplatně i v případě udělení odkladu školní docházky.

 

 

                                                                                                                  Mgr. Alena Čuříková

                                                                                                                      ředitelka školy

Přečtěno: 63 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

IČO: 72744529

Ředitelka:

Mgr. Alena Čuříková Telefon: 775 866 262

E-mail: curikova@zsamsbrezova.cz