pondělí, 24 duben 2023 20:46

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 Doporučený

Zápis k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33

pro školní rok 2023-2024

 

Termín on-line registrace (objednání se) k zápisu do mateřské školy bude probíhat elektronicky v termínu od 8.5.2023/00.00 hodin do 12.5.2023/12.00 hodin. Při registraci si zvolíte čas zápisu v mateřské škole/prezenční zápis. Potvrzení objednání Vám přijde prostřednictvím e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V e-mailu obdržíte také vygenerovanou Žádost o zápis, kterou si můžete vytisknout a doma vyplnit.

Termín prezenčního zápisu je sobota 13.5.2023 v čase 9.00 - 12.00 hodin v Mateřské škole Děčín III, Rakovnická 306.
Objednaní žadatelé přes on-line registraci budou odbaveni přednostně

S sebou 13.5.2023 k zápisu vezměte:

 • žádost o přijetí /v tištěné podobě, nebo čitelně vyplněnou hůlkovým písmem s podpisy zákonných zástupců (dokument je ke stažení níže)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte
 • vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte s razítkem a podpisem pediatra (dokument je ke stažení níže)
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky a zprávu z PPP, SPC – pokud má dítě udělen odklad školní docházky na školní rok 2023/2024
 • doporučení z PPP, SPC, pediatra, případně vyjádření odborného lékaře – v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole -nutno se objednat přes on-line systém, nebo po předem telefonicky domluveném termínu tel: 775 861 994
 • do datové schránky školy: rr2mcmp
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou (musí být doručeno do 11. 5. 2023) s kopií rodného listu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.  

Pro evidenci podaných žádostí v době prezenčního zápisu získáte registrační číslo, které zajistí anonymitu dítěte. Pod tímto číslem budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení. Předpokládaný termín zveřejnění výsledku přijímacího řízení bude od 13. 6. 2023 po dobu nejméně 15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Děčín III Rakovnická 306 a na webových stránkách školy www.msrakovnicka.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy je možno k podkladům pro rozhodnutí o nepřijetí se vyjádřit, je stanoven termín po předchozí telefonické domluvě na: 30.5.2023 od 9:00 do 12:00 v ředitelně MŠ Děčín III Rakovnická 306.

Rozhodnutí o přijetí bude uloženo ve spisu dítěte v mateřské škole.

Ředitelka Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 stanovila kritéria pro přijímání dětí (dokument je ke stažení níže), podle kterých budou děti přednostně přijímány.

 

Stanovení školského obvodu  (spádová oblast) Základní školy a Mateřské školy Děčín III Březová 369/25,příspěvková organizace, zřízené statutárním městem Děčín:

dle obecně závazné vyhlášky č.1/2017

 1. část města Děčín XXXIV – Chlum
 2. díly částí města Děčín I – Děčín a Děčín III – Staré Město vymezené ulicemi nebo jejich částmi:

Březová od křižovatky s ulicí Litoměřická ke křižovatce s ulicí Lesní, Hradecká, Chlumská, Jezdecká, Kladenská, Kubelíkova, Lesní, Liščí, Litoměřická, Mostní, Náměstí 5. května, Oblouková, Ploučnická, Pod Chlumem, Polabí, Provaznická, Přemyslova, Příčná, Rakovnická, Roudnická, Růžová, Rytířská, Staroměstské nábřeží, Tmavá, U Kapličky, U Přívozu, U Starého mostu, U Školky, Úzká, Ve Vilách, Zelená a Žerotínova.

 

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2023.

Informace k nástupu dětí do MŠ dostanou zákonní zástupci do uvedených e-mailových schránek.

Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Děti mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte (které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let), je předškolní vzdělávání POVINNÉ. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

V případě dotazů nás kontaktujte:

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 775 861 994

Lenka Milatová

zástupce ředitele pro MŠ

Přečtěno: 225 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

IČO: 72744529

Ředitelka:

Mgr. Alena Čuříková Telefon: 775 866 262

E-mail: curikova@zsamsbrezova.cz